Review Tai Game Tuyệt Đại Song Kiều – Ngự Hý Giang Hồ, Game Vh (Từ 2016

Phân tích Tai Game Tuyệt Đại Song Kiều – Ngự Hý Giang Hồ, Game Vh (Từ 2016 là conpect trong content hiện tại của Vũ Đê. Tham khảo bài viết để biết đầy đủ nhé.

Danh sách game do anh em trong nhóm làm giai đoạn 2016-2017 (đa phần là dịch convert):

Hướng dẫn tải link GG khi bị block 24h:https://au3d.vn/hd-tai-link-gg/

Pass giải nén: au3d.vn hoặc hoigametiengtrungviethoa

1.Phàm Nhân Tu Tiên Game: GG: http://megaurl.in/EZA6M Fshare: http://megaurl.in/bdVTglf Update: GG: http://megaurl.in/4pVbHNaY Fshare: http://megaurl.in/nLmrL Doping: GG: http://megaurl.in/AhqBBLD Fshare: http://megaurl.in/x6LYKCcW Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/tHE5M67 Fshare: http://megaurl.in/x2jGpuaD

2.Hiên Viên Kiếm 6Game: GG: http://megaurl.in/P3rQyFshare: http://megaurl.in/c2WOVxTViệt Hóa: GG: http://megaurl.in/55chgZq3Fshare: http://megaurl.in/QdVeHD Cài Đặt:GGFshare

3.Võ Lâm Quần Hiệp Tiền Truyện Game 1.0.28: GG: http://megaurl.in/Ncf1lOA Fshare: http://megaurl.in/OfCYqthI Việt Hóa 1.0.28: GG: http://megaurl.in/8mGh5la Fshare: http://megaurl.in/9PZF Mod Thiên Long Chi Lộ 1.0.2.8: GG: http://megaurl.in/lEif Fshare: http://megaurl.in/7Xa6D

4.Võ Lâm Quần Hiệp Game 1.0.3.1: GG: http://megaurl.in/Ly6NE4j Fshare: http://megaurl.in/TQ43d Việt Hóa 1.0.3.1: GG: http://megaurl.in/1EW2N4 Fshare: http://megaurl.in/vpfN4DV

*
*

5.Tân Tuyệt Đại Song Kiều – Ngư Hý Giang HồGame + Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/Jl7gFshare: http://megaurl.in/FgoJFix: GG: http://megaurl.in/VdYMhoFshare: http://megaurl.in/8ZLlRfHD:GGFshare

6.Tân Tuyệt Đại Song Kiều – Thiên Hạ Vô Khuyết Game + Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/d3zL Fshare: http://megaurl.in/uEykBJM

7.Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 Game: GG: http://megaurl.in/dK1vrZl Fshare: http://megaurl.in/KuYRkQ Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/HGkb7hQd Fshare: http://megaurl.in/GrFIUCFH

8.Kim Dung Quần Hiệp X Game + Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/5swBax Fshare: http://megaurl.in/G0qlaZ

9.Kiếm Hiệp Tình Duyên Game: GG: http://megaurl.in/POhLeBJ Fshare: http://megaurl.in/G7Gv Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/48lJ Fshare: http://megaurl.in/gSXMvfAHD:GG

10.Tân Phong Thần Diễn Nghĩa Game + Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/kH3KYq Fshare: http://megaurl.in/UK0mLSE

11.Tân Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Game: GG: http://megaurl.in/nWfaM4t Fshare: http://megaurl.in/IK3WD1n Update: GG: http://megaurl.in/eFK24 Fshare: http://megaurl.in/dMAikqik Doping: GG: http://megaurl.in/ofieAH1 Fshare: http://megaurl.in/wxBF Việt Hóa: GG: http://megaurl.in/i4fHlSa Fshare: http://megaurl.in/KjyOVoi