Review Strain Là Gì

Sự thật về Strain Là Gì là chủ đề trong content hôm nay của chúng tôi. Đọc content để biết đầy đủ nhé.

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Strain là gì

*
*
*

strain

*

strain /strein/ danh từ sự căng, sự căng thẳng; trạng thái căng, trạng thái căng thẳngthe rope broke under the strain: dây thừng đứt vì căng quáto be a great strain on someone”s attention: là một sự căng thẳng lớn đối với sự chú ý của aito suffer from strain: mệt vì làm việc căng (kỹ thuật) sức căng giọng, điệu nóito speak in an angry strain: nói giọng giận dữ (âm nhạc) ((thường) số nhiều) giai điệu, nhạc điệu; đoạn nhạc, khúc nhạc (thơ ca); (văn học) ((thường) số nhiều) hứng khuynh hướng, chiều hướngthere is a strain of weakness in him: ở anh ta có chiều hướng nhu nhược dòng dõi (người); giống (súc vật)to come of a good strain: là con dòng cháu giống ngoại động từ căng (dây…); làm căng thẳngto strain one”s ears (eyes): vểnh tai (căng mắt) bắt làm việc quá sức, bắt làm việc căng quá, lợi dụng quá mứctake care not to strain your eyes: cẩn thận đừng để mắt làm việc căng quáto strain somebody”s loyalty: lợi dụng lòng trung thành của ai vi phạm (quyền hành), lạm quyềnto strain one”s powers: lạm quyền của mình ôm (người nào)to strain someone to one”s bosom: ôm người nào lọc (lấy nước hoặc lấy cái); để ráo nướcto strain rice: để gạo ráo nước (kỹ thuật) làm cong, làm méo nội động từ ra sức, rán sức, cố sức, gắng sức; cố gắng một cách ì ạch, vác ì ạchplants straining upwards to the light: cây cố vươn lên ánh sángrowers strain at the oar: người chèo thuyền ra sức bơi mái chèo (+ at) căng ra, thẳng ra (dây); kéo căngdog strains at the leash: chó kéo căng dây xích lọc qua (nước)to strain at a gnat quá câu nệ, quá thận trọngto strain every nerve gắng sức, ra sức
chúng (vi khuẩn)dạnggiốnglắng lọcloàisự biến dạngsự lọc quaeye straincăng mắt (trước màn hình…)eye strainsự mỏi mắtstrain testsự thử hàng phân loại danh từ o sự biến dạng Sự biến đổi hình dạng hoặc thể tích của một vật do tác dụng của ứng suất. o ứng suất o lực, lực kéo o sự biến dạng o kéo § compressive strain : sự biến dạng nén § plastic strain : sự biến dạng dẻo § shearing strain : sự biến dạng cắt § tensile strain : sự biến dạng căng, sự biến dạng kéo § yield strain : biến dạng tại giới hạn chảy § strain ellipsoid : elipsoit biến dạng § strain gauge : dưỡng đo biến dạng

*

Xem thêm: Sửa Lỗi Icon Màn Hình Desktop Bị Giống Nhau, Icon, Shortcut

*

*

strain

Từ điển Collocation

strain

noun

1 severe demand on strength, resources, etc.

ADJ. considerable, enormous, great, heavy, real, severe, terrible, tremendous It”s a real strain having to get up so early! | slight | increasing | constant | excessive, intolerable, unbearable, undue | emotional, financial, mental, nervous, physical, psychological The mental strain of sharing an office with Alison was starting to tell. | breaking a fishing line with a 15lb breaking strain

VERB + STRAIN be/come under, feel, suffer (from) Television newsreaders come under enormous strain. After weeks of overtime, she was starting to feel the strain. | cause, create, impose, place, put Increasing demand is placing undue strain on services. | ease, reduce | cope with, stand, take | increase

STRAIN + VERB show, take its toll (on sb), tell (on sb) After six weeks of uncertainty, the strain was beginning to take its toll.

PREP. under the ~ The ice gave way under the strain. He broke under the strain of having to work twelve hours a day. | ~ on There”s too much strain on the corner of the table.

PHRASES a bit of a strain I found it a bit of a strain making conversation with her. | signs of strain After three years, their marriage was beginning to show signs of strain. | stresses and strains the stresses and strains of a long day | take the strain off sb/out of sth The new scheme is designed to take the strain out of shopping.

2 injury

ADJ. bad | slight | back, eye, muscle, thigh, etc.

VERB + STRAIN have, be suffering from | get You”ll get eye strain if you don”t put the light on. | recover from, shake off Gerrard will play if he can shake off a slight thigh strain.

Từ điển WordNet

n.

(physics) deformation of a physical body under the action of applied forcesinjury to a muscle (often caused by overuse); results in swelling and pain

v.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sửa Lỗi Fatal Error: Unhandled E06d7363h Exception At 76e6c41fh Trong Autocad 2007

English Synonym and Antonym Dictionary

strains|strained|strainingsyn.: descent extend hurt injure pull quality race sprain streak stretch tow trace tug wrenchant.: relax

Chuyên mục: Hỏi Đáp