Phân tích Withstand Là Gì – Withstand Trong Tiếng Tiếng Việt

Tổng hợp Withstand Là Gì – Withstand Trong Tiếng Tiếng Việt là conpect trong content hiện tại của chúng tôi. Theo dõi nội dung để biết chi tiết nhé.

Như cái thành kiên cố, một người có thể chống lại áp lực của sự khiêu khích.

Bạn đang xem: Withstand là gì

Có quá nhiều người nghĩ rằng họ là những người mạnh mẽ, đủ mạnh để chống cự lại bất cứ cám dỗ nào.
Gọi hắn, người ta gọi gắn, uh,… là Large Bills OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Recalling the ordeal, Pablo said: Recalling the ordeal, Pablo said: “Without Jehovah’s help, I would not have been able to withstand the pressure to break my integrity.”
Emphasis is placed on physical fitness so an officer will be able to withstand the rigors of tactical operations.
It weighed 30% less than a It weighed 30% less than a steel car and was said to be able to withstand blows ten times greater than could steel.
The four-story steel structure of the building was designed to be fire-resistant and to withstand severe earthquakes and typhoons.
Thế làm gì giờ- Chúng ta đã bắt đầu trò chơi… và kết thúc nó WikiMatrix WikiMatrix
Sát thủ từ bên ngoài phải có nội gián mới đột nhập được! OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
When have you been able to withstand temptation or trial because the foundation of your life was Jesus Christ?
It is also said that those who are able to withstand the ever-increasing weight of the yukinko and last all the way through would acquire great physical strength. all the way through would acquire great physical strength.
(Matthew 5:10-12; 10:22; Revelation 2:10) This calls for endurance —the ability to withstand adversity.

Xem thêm: Hippie Là Gì – định Hình Phong Cách Thời Trang Hippie

Brig. Gen. Thomas J. Jackson inspired his thienmaonline.vnrginia brigade to withstand a strong Union attack, and he received his famous nickname, “Stonewall” Jackson.
Circle any of the following areas in your life in which you would like Circle any of the following areas in your life in which you would like to have more support or strength: school work, withstanding temptation, relationships with friends, leadership, work, relationships with family members, developing skills, talents, and abilities. family members, developing skills, talents, and abilities.
Pondering the events of that day reaffirms in my Pondering the events of that day reaffirms in my mind and heart that in order to successfully withstand the tempests, earthquakes, and calamities of life, we must build upon a sure foundation. must build upon a sure foundation.
Once thought to have been able to withstand any magnitude of foreseeable earthquake, the bridge was actually vulnerable to complete structural failure (i.e., collapse) triggered by the failure of supports on the 320-foot (98 m) arch over Fort Point. vulnerable to complete structural failure (i.e., collapse) triggered by the failure of supports on the 320-foot (98 m) arch over Fort Point.
It is the deepest-lithienmaonline.vnng animal ever found, able to withstand heat and crushing pressure, and the first multicellular organism found at deep subsurface levels. organism found at deep subsurface levels.
Tìm 201 câu trong 7 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

FVDP-English-thienmaonline.vnetnamese-Dictionary, LDS, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, ted2019, thienmaonline.vnMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k
without security without stopping without tidings without turning one”s head withs withstand withstanding withstool withy witless witness witness-box witness-stand witted witticism

Xem thêm: Dịch Vụ Tài Chính Là Gì – Tìm Hiểu Thuật Ngữ “Financial Services”

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về thienmaonline.vnChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp