Nhận xét tai game dot kich 3

Review tai game dot kich 3 là chủ đề trong content bây giờ của chúng tôi. Đọc content để biết đầy đủ nhé.

Xem hướng dẫn Tại đây hoặc xem hướng dẫn sửa lỗi thường gặp bên dưới KHUYẾN CÁO : Do bộ cài có dung lượng lớn NPH khuyến cáo máy cấu hình thấp hoặc máy ngoài quán net hay cyber hãy tải bộ cài đặt đầy đủ để cài đặt, tránh sử dụng AutoUpdate để cập nhật. Bởi vì cấu hình máy thấp sẽ ảnh hưởng tới thời gian cài đặt và trích xuất file còn máy tính ngoài quán net do chế độ đóng băng cần phải được cập nhật từ máy chủ của quán net nên hãy cập nhật từ Patch mới nhất là 1361,1362.và 1363. Nếu không click tải được vui lòng ấn chuột phải vào chọn “open link in new tab” để tải về.

*

 

Đang xem: Tai game dot kich 3

BẢN PATCH 1361 – 19/02/2021
BẢN PATCH 1362 – 23/02/2021
BẢN PATCH 1363 – 02/03/2021
(Dung lượng bản cập nhật nhẹ có thể sử dụng cập nhật tự động) 
 

Phiên bản

Dung lượng

Download

CF_Patch_1361.exe

64.1Mb Tải về máy

CF_Patch_1362.exe

2.32Mb Tải về máy

CF_Patch_1363.exe

135Mb Tải về máy

 

 

BẢN PATCH 1360 – 18/02/2021

Phiên bản

Dung lượng

Download

CF_Patch_1360.exe

1.42Mb Tải về máy

CF_Patch_1360-1.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_Patch_1360-2.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_Patch_1360-3.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_Patch_1360-4.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_Patch_1360-5.bin

405Mb Tải về máy

 

BỘ CÀI ĐẦY ĐỦ 1360 – 18/02/2021

Phiên bản

Dung lượng

Download

CF_FULL_1360.exe

1.96Mb Tải về máy

CF_FULL_1360-1.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_FULL_1360-2.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_FULL_1360-3.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_FULL_1360-4.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_FULL_1360-5.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_FULL_1360-6.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_FULL_1360-7.bin

746Mb Tải về máy BẢN PATCH 1360 – 18/02/2020 ( Link Driver ) Phiên bản Dung lượng Download

CF_Patch_1360.exe

1.42Mb Tải về máy

CF_Patch_1360-1.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_Patch_1360-2.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_Patch_1360-3.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_Patch_1360-4.bin

1.02Gb Tải về máy

CF_Patch_1360-5.bin

405Mb Tải về máy BỘ CÀI ĐẨY ĐỦ 1360 – 18/02/2021 ( Link Driver ) Phiên bản Dung lượng Download CF_FULL_1360.exe 1.96Mb Tải về máy CF_FULL_1360-1.bin 1.02Gb Tải về máy CF_FULL_1360-2.bin 1.02Gb Tải về máy CF_FULL_1360-3.bin 1.02Gb Tải về máy CF_FULL_1360-4.bin 1.02Gb Tải về máy CF_FULL_1360-5.bin 1.02Gb Tải về máy CF_FULL_1360-6.bin 1.02Gb Tải về máy CF_FULL_1360-7.bin 746Mb Tải về máy