Nhận định Gradient Descent Là Gì – Thuật Toán Tối ưu Gradient Descent

Đánh giá Gradient Descent Là Gì – Thuật Toán Tối ưu Gradient Descent là chủ đề trong nội dung bây giờ của Bẫy Rồng. Theo dõi nội dung để biết đầy đủ nhé.

Thuật toán linear regression giải quyết các bài toán có đầu ra là giá trị thực, ví dụ: dự đoán giá nhà, dự đoán giá cổ phiếu, dự đoán tuổi,…

Bài toán

Bạn làm ở công ty bất động sản, bạn có dữ liệu về diện tích và giá nhà, giờ có một ngôi nhà mới bạn muốn ước tính xem giá ngôi nhà đó khoảng bao nhiêu. Trên thực tế giá nhà thì phụ thuộc rất nhiều yếu tố: diện tích, số phòng, gần trung tâm thương mại,.. nhưng để cho bài toán đơn giản giả, sử giá nhà chỉ phụ thuộc vào diện tích căn nhà. Bạn có dữ liệu về diện tích và giá bán của 30 căn nhà như sau:

Diện tích(m2) Giá bán (triệu VNĐ)
30 448.524
32.4138 509.248
34.8276 535.104
37.2414 551.432
39.6552 623.418

*

Hình 2: Ước tính giá căn nhà 50 m^2

Về mặt lập trình cũng cần làm 2 việc như vậy:

Training: tìm đường thẳng (model) gần các điểm trên nhất. Mọi người có thể vẽ ngay được đường thẳng mô tả dữ liệu từ hình 1, nhưng máy tính thì không, nó phải đi tìm bằng thuật toán Gradient descent ở phía dưới. (Từ model và đường thẳng có thể bị sử dụng thay thế lẫn nhau trong phần còn lại của bài viết). Inference: dự đoán xem giá của ngôi nhà 50 m^2 có giá bao nhiêu dựa trên đường tìm được ở phần trên.

Thiết lập công thức

Model

Phương trình đường thẳng có dạng y = ax + b.

Bạn đang xem: Gradient descent là gì

*

Sự khác nhau tại điểm x = 42 của model đường thẳng y = x và giá trị thực tế ở bảng 1

Rõ ràng có thể thấy đường y = x không hề gần các điểm hay không phải là đường mà ta cần tìm. Ví dụ tại điểm x = 42 (nhà 42 m^2 ) giá thật là 625 triệu nhưng giá mà model dự đoán chỉ là 42 triệu.

Nên giờ cần 1 hàm để đánh giá là đường thẳng với bộ tham số (w_0, w_1) = (0, 1) có tốt hay không. Với mỗi điểm dữ liệu (x_i, y_i) độ chênh lệch giữa giá thật và giá dự đoán được tính bằng: displaystyle frac12 * (haty_i – y_i)^2. Và độ chênh lệch trên toàn bộ dữ liệu tính bằng tổng chênh lệch của từng điểm:

displaystyle J = frac12 * frac1N * (sum_i=1^N (haty_i – y_i)^2) (N là số điểm dữ liệu). Nhận xét:

J không âmJ càng nhỏ thì đường thẳng càng gần điểm dữ liệu. Nếu J = 0 thì đường thẳng đi qua tất các điểm dữ liệu.

=> Bài toán tìm đường thẳng gần các điểm dữ liệu nhất trở thành tìm w_0, w_1 sao cho hàm J nhỏ nhất. Nhưng vì tìm giá trị nhỏ nhất của J cũng giống tìm giá trị nhỏ nhất của k*J (k là số thực, dương) nên ta sẽ đi tìm giá trị nhỏ nhất của

displaystyle J = frac12 *(sum_i=1^N (haty_i – y_i)^2)

Tóm tắt: đầu tiên từ việc tìm đường thẳng (model) -> tìm w_0, w_1 để hàm J nhỏ nhất. Giờ cần một thuật toán để tìm giá trị nhỏ nhất của hàm J. Đó chính là gradient descent.

Gradient descent

Đạo hàm là gì

Mình tin có nhiều người có thể tính được đạo hàm của hàm f(x) = x^2 hay f(x) = sin(cos(x)) nhưng vẫn không biết thực sự đạo hàm là gì.

Theo tiếng hán đạo là con đường, hàm là hàm số nên đạo hàm chỉ sự biến đổi của hàm số hay có tên thân thương hơn là độ dốc của đồ thị.

*

Bước 1: Khởi tạo giá trị ngẫu nhiên x = -2 (điểm A).

Xem thêm: Ic3 Là Gì – Chứng Chỉ Tin Học Quốc Tế

Bước 2: Do ở A đồ thị giảm nên f”(x=-2) = 2*(-2) = -4 Khi gán x = x – learning_rate * f”(x) nên x tăng nên đồ thị bước tiếp theo ở điểm C. Tiếp tục thực hiện bước 2, gán x = x – learning_rate * f”(x) thì đồ thị ở điểm D,… => hàm số giảm dần dần tiến tới giá trị nhỏ nhất.

Moị người có để ý là trị tuyệt đối đàm tại A lớn hơn tại C và tại C lớn hơn tại D không. Đến khi đến gần điểm đạt giá trị nhỏ nhất x = 0, thì đạo hàm xấp xỉ 0 đến khi hàm đạt giá trị nhỏ nhất tại x = 0, thì đạo hàm bằng 0, nên tại điểm gần giá trị nhỏ nhất thì bước 2 gán x = x – learning_rate * f”(x) là không đáng kể và gần như là giữ nguyên giá trị của x.

Tương tự nếu giá trị khởi tạo tại x = 2 (tại B) thì đạo hàm tại B dương nên do x = x – learning_rate * f”(x) giảm -> đồ thị ở điểm E -> rồi tiếp tục gán x=x -learning_rate * f”(x) thì hàm f(x) cũng sẽ giảm dần dần đến giá trị nhỏ nhất.

Nhận xét:

Thuật toán hoạt động rất tốt trong trường hợp không thể tìm giá trị nhỏ nhất bằng đại số tuyến tính.Việc quan trọng nhất của thuật toán là tính đạo hàm của hàm số theo từng biến sau đó lặp lại bước 2.

Việc chọn hệ số learning_rate cực kì quan trọng, có 3 trường hợp:

Nếu learning_rate nhỏ: mỗi lần hàm số giảm rất ít nên cần rất nhiều lần thực hiện bước 2 để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất Nếu learning_rate hợp lý: sau một số lần lặp bước 2 vừa phải thì hàm sẽ đạt giá trị đủ nhỏ.Nếu learning_rate quá lớn: sẽ gây hiện tượng overshoot và không bao giờ đạt được giá trị nhỏ nhất của hàm.

*

Ma trận A (3 * 4)

Chỉ số ma trận thì hàng trước cột sau ví dụ A = -5 (hàng 1, cột 2); A = 4 (hàng 3, cột 1)

Phép nhân ma trận

Phép tính nhân ma trận A * B chỉ thực hiện được khi số cột của A bằng số hàng của B, hay A có kích thước m*n và B có kích thước n*k.

Ma trận C = A * B thì C có kích thước m * k và C = sum_k=1^n A*B

*

Biểu diễn bài toán

Do với môi điểm x_i, y_i ta cần phải tính (w_0 + w_1 * x_i – y_i) nên thay vì tính cho từng điểm dữ liệu một ta sẽ biểu diễn dưới dạng ma trận, X kích thước n * 2, Y kích thước n * 1 (n là số điểm dữ liệu trong tập dữ liệu mà ta có).

Xem thêm: Vòng Bi ( Bạc đạn Là Gì, Hướng Dẫn Lựa Chọn Bạc đạn, Vòng Bi

*

Mở rộng

Mọi người mới có thể bỏ qua phần này

Hàm bậc hai

Giả sử bài toán vẫn như trên nhưng khi bạn vẽ đồ thị dữ liệu sẽ như thế này

Bạn có thể đoán được model có thể là hàm bậc hai giờ bạn sẽ thiết lập công thức khác đi

*

Giờ bạn cần phải tính đạo hàm của J theo w_0, w_1, w_2 để áp dụng gradient descent

Gaussian Process (GP)

Tiếp nếu bạn vẽ đồ thị dữ liệu lên và bạn không thể đoán được model là hàm gì thì sao? Câu trả lời là hãy dùng Gaussian Process. Mô hình ở trên bạn để ý thì mình có những tham số cần đi tìm w_0, w_1, w_2 nhưng ở GP thì không hề có tham số nào cả (hoặc có thể coi là vô số tham số). Bài viết này giới thiệu về GP khá hay mọi người có thể đọc thêm.

Python code

Dữ liệu và code các bạn có thể lấy ở đây

# -*- coding: utf-8 -*-“””Created on Mon Feb 18 22:06:34 2019
author: DELL”””import numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as plt#numOfPoint = 30#noise = np.random.normal(0,1,numOfPoint).reshape(-1,1)#x = np.linspace(30, 100, numOfPoint).reshape(-1,1)#N = x.shape#y = 15*x + 8 + 20*noise#plt.scatter(x, y)data = pd.read_csv(“data_linear.csv”).valuesN = data.shapex = data<:>.reshape(-1, 1)y = data<:>.reshape(-1, 1)plt.scatter(x, y)plt.xlabel(“mét vuông”)plt.ylabel(“giá”)x = np.hstack((np.ones((N, 1)), x))w = np.array().reshape(-1,1)numOfIteration = 100cost = np.zeros((numOfIteration,1))learning_rate = 0.000001for i in range(1, numOfIteration): r = np.dot(x, w) – y cost = 0.5*np.sum(r*r) w -= learning_rate*np.sum(r) # correct the shape dimension w -= learning_rate*np.sum(np.multiply(r, x<:>.reshape(-1,1))) print(cost)predict = np.dot(x, w)plt.plot((x, x),(predict, predict), “r”)plt.show()x1 = 50y1 = w + w * 50print(“Giá nhà cho 50m^2 là : “, y1)Vậy là kết thúc bài đầu tiên, mình biết có thể rất lâu rồi mọi người chưa động đến toán, có thể là lần đầu tiên lập trình. Không có điều gì đạt được quá dễ dàng cả, chỉ cần các bạn qua được cửa ải bài 1 thì những bài sau sẽ nhẹ nhàng hơn.

Mọi người không hiểu chỗ nào hay có đóng góp gì cứ bình luận ở phía dưới mình sẽ giải đáp. Cảm ơn mọi người rất nhiều !!!

Chuyên mục: Hỏi Đáp