Đánh giá Lc50 Là Gì – Ld 50 Là Gì

Nhận định Lc50 Là Gì – Ld 50 Là Gì là chủ đề trong nội dung hôm nay của chúng tôi. Đọc content để biết chi tiết nhé.

Conference: The 6th National Scientific Conference on Ecology and Biological Resources, Vietnam.At: Hanoi, Vietnam.

Bạn đang xem: Lc50 là gì

*

*

*

Xem thêm: 2 Khái Niệm, Chức Năng Và Phương Pháp Thống Kê Là Gì

*

Hiện nay, kim loại chì và các hợp chất của chì vẫnđược sử dụng rộng rãi trong đời sống con người, chì được làm ống dẫn, vỏ pin, tuýp thuốc, chất phụ gia cho xăng dầu… Do vậy chì được phát tán rộng trong môi trường và là mối đe dọa với môi trường, cũng như đời sống con người. Chì xuất hiện với nồng độ cao trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống hô hấp, quang hợp của thực vật; đối với động vật bao gồm cả con người chì gây ảnh hướng đến hệ thần kinh trung ương, xương đã được Deni (1993) , Martinez et al. (2004) , Abdul et al. (2014) đề cập đến.Nhiều nghiên cứu xác định chỉ số LC5 của chì trên các đối tượng cá khác nhau đã được nghiên cứu.Tuy vậy ít có nghiên cứu vềsự thay đổi giá trị LC50 chì theo độ tuổi của cá. Do vậy, nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu xác định giá trị LC50 chì của cá ngựa vằn (Danio rerio)theo 3độ tuổi khác nhau, đó là cá 0 ngày tuổi (phôi cá ngựa vằn vừa được thụ tinh), cá 3 ngày tuổi (cá ngựa vằn đã thoát khỏi màng phôi) và cá 10 ngày tuổi (cá ngựa vằn chuyển sang giai đoạn dinh dưỡng ngoài không sử dụng dinh dưỡng từ noãn hoàn). I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu: Cá thí nghiệm là cá ngựa vằn, Danio rerio, được nuôi trong Phòng nuôi động vật, Khoa Sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà nội. Các cá đực, cái được lựa chọn, ghép đôi với nhau, cho đẻ trứng. Trứng thu được có thể tiến hành làm thí nghiệm LC50 của cá 0 ngày tuổi hoặc nuôi lớn để làm thí nghiệm LC50 của cá 3 và 10 ngày tuổi. Hóa chất được sử dụng là Pb(NO3)2pha trong nước RO, bảo quản trong điều hiện phòng. Thiết kế thí nghiệm: Các bước thực hiện thí nghiệm được thực hiện theo các hướng dẫn thí nghiệm số 203, 236, 210 của OECD (2013) . Đối với thí nghiệm xác định giá trị LC50 trong 24 giờ: cá 0 ngày tuổi phơi nhiễmPb trong giải nồng độ 5, 1200 mg/l, và 1 đối chứng (0 mg/l); cá 3 ngày tuổi được phơi nhiễm trongdải nồng độ80, 100, 150, 160, 180, 200, 250 mg/l và 1 đối chứng; cá 10 ngày tuổi được phơi nhiễmvới dải nồng độ 2, 5, 10, 15, 40, 60, 100, 200 mg/l và 1 lô đối chứng. Đối với thí nghiệm xác định giá trị LC50 trong 96 giờ: cá 0 ngày tuổi được tiến hành phơi nhiễm trong dải nồng độ 10, 20, 30, 55, 100, 180 mg/l và 1 lô đối chứng; cá 3 ngày tuổi được phơi nhiễm với dải nồng độ Pb100, 150, 160, 180, 200, 250 mg/l và 1 lô đối chứng; cá 10 ngày tuổi được phơi nhiễm trong dải nồng độ 2, 5, 10, 15, 25, 100 mg Pb/l và 1 lô đối chứng. Ghi kết quả: sau 24 giờsố lượng cá chết được ghi lại, những cá chết được lấy đi; 50% môi trường thí nghiệm được hút đi và thay thế bằng môi trường mới Cá không được cho ăn trong suốt quá trình thí nghiệm. Tại mỗi lô thí nghiệm mật độ cá là 20 cá thể/ 1 giếng 6 ml đối với cá 0 ngày tuổi và 10 cá thể/1 giếng 6 ml đối với cá 3, 10 ngày tuổi. Mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần.

Xem thêm: cổ phần tiếng anh là gì

*

Discover the world’s research19+ million members135+ million publications700k+ research projectsJoin for free

Chuyên mục: Hỏi Đáp