Đánh giá Adapt Là Gì

Nhận xét Adapt Là Gì là conpect trong content hôm nay của chúng tôi. Đọc nội dung để biết đầy đủ nhé.

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Adapt là gì

*
*
*

adapt

*

adapt /ə”dæpt/ ngoại động từ tra vào, lắp vàoto adapt one thing to another: tra vật này vào vật kia phỏng theo, sửa lại cho hợpdifficult books are often adapted for use in schools: những sách khó thường được sửa lại cho hợp với trường họca play adapted from a novel: một vở kịch phỏng theo một cuốn tiểu thuyếta novel adapted for the stage: một cuốn tiểu thuyết được sửa lại để đưa lên sân khấu làm thích nghi, làm thích ứngto adapt onself to circumstances: thích nghi với hoàn cảnh nội động từ thích nghi (với môi trường…)
lắplắp vàoLĩnh vực: xây dựngtiếp hợp vàotrathích hợpthích nghi

*

*

Xem thêm: Gia đình Là Gì – ý Nghĩa Của Gia đình

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

adapt

Từ điển Collocation

adapt verb

1 change your behaviour

ADV. successfully, well The children have adapted well to the heat. | quickly | easily, readily The company can easily adapt to changing demand. | accordingly We need to assess the new situation and adapt accordingly.

VERB + ADAPT be able/unable to, can/cannot | have to, must | need to

PREP. to

PHRASES the ability to adapt Some animals have a remarkable ability to adapt to changing environments. | find it difficult/hard to adapt A lot of companies have found it hard to adapt to the new system.

2 change a thing

PREP. for to adapt a book for television. | from The radio play had been adapted from a novel.

PHRASES specially adapted The classroom has been specially adapted to take wheelchairs.

Từ điển WordNet

v.

Xem thêm: Tải Game Bigone – Bigone Game đổi Thưởng Cho Android

English Synonym and Antonym Dictionary

adapts|adapted|adaptingsyn.: adjust alter change modify varyant.: unfit

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Chuyên mục: Hỏi Đáp